site haritası
BEDİR HAVUZCULUK

CTX PH DÜZENLEYİCİLER

SUYUN PH DEĞERİ


Ph su suyun asit ya da baz (alkali)karakterini göstermek için kullanılan bir terimdir. Mevcut ph derecesi  0-14v aralığında tanımlıdır.  Ph=7 ‘de nöt^’dür. Ph 7’den aşağıya doğru azaldıkça suyun asit karakteri artar. Yüzme havuzlarda en iyi dezenfeksiyon ortamını sağlamak için ph değeri 7,2-7,6 arası nda olmalıdır. Uygun aralıkta olmayan ph değerleri yüzünden kimyasal kullanım oranı artar,su bulanıklaşır ve gözlerde yanma hissedilir.

            

             


SUYUN KALİTENİN ÖLÇÜLMESİ :PH

 Suyun kalitesi ve ph değeri genellikle aynı kavramlar olarak anılır. PH değeri son derece önemli faktördür. PH hidrojen iyonunun aktivitesi cinsinden bir asit veya bazın dercesini ifade etme yoluyla ihtiyaç duyulan kantitatif bilgiyi sağlar.PH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. PH değeri,sulu çözeltinin asit mi,baz mı,yoksa nötr mü olduğunun bilgisi verir.

Asit ve bazlar her biri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Belli koşullarda ve belli bir çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının ilişkileri sabit olduğu için,birini tespit etmek değerini bilmek ile mümkümdür. Bu anlamda ph,tanımsal açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici bir ölçümü olsada hem bazlık hem de asitliğin bir ölçüsüdür. PH değeri 0’dan 14’e kadar olan bir skala ölçüsüdür.

Bir maddenin ph değeri hidrojen iyonu (H+) ile hidroksil iyonunun  (OH-) derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eğer H+ derişimi  OH- derişiminden fazla ise maddemiz asidik; yani PH değeri 7’den düşüktür. Eğer OH- derişimi H+ derişiminden fazla ise maddemiz bazik;  yani PH  değeri  7’den büyüktür. Eğer OH- ve  H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcut ise madde 7 PH  değerine sahip olmak üzere nötr dür


CTX 10

ağırlık

kod

Liste fiyatı

16 kg

3107

47

40 kg

3108

105

Ph’ı 7,2   ve  7,6  arasında tutmak için granül ph düşürücü


Ph’ı 7,2   ve  7,6  arasında tutmak için granül ph yükseltci

CTX - 20 PH YÜKSELTİCİ

CTX - 10 PH DÜŞÜRÜCÜ


CTX 20

ağırlık

kod

Liste fiyatı

12 kg

3110

48

35 kg

3111

120

ph ideal

Ph yüksek olduğu durumlarda;

Dezenfeksiyon etkisi azalır

Su bulanıklaşır

Göz ve mukozoda tahriş hissedilir

Dış etkenlere karşı derinin koruyocu özelliği azalır

Suyun bulunduğu yerlerde kireçlenme görülür.

Ph düşük olduğu durumlarda;

Metal aksamlarda korozyon görülür.

Havuz kaplamasında bozulmalar oluşur

Göz ve mukozoda tahriş hissedilir.

Dezenfektan kullanım miktarı artar.


TÜM KİMYASAL ÜRÜNLERİMİZ SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLDIR. KİMYASALLARI ORJİNAL AVRUPA DA ÜRETİLMEKTEDİR

Havuz üstü kaplamalar

Yazlık havuz örtüleri

Kışlık havuz örtüleri

Ozon gazı ile dezenfeksiyon

Tuz ile dezenfeksiyon

Havuz örtüleri

Dezenfeksiyon sistemleri

ctx ph düzenleyiciler

Perigard model kaplama

Provence model kaplama

Trapica model kaplama