hazır havuz montajı

  

süs havuz yapımı

  

Yüzme havuz yapımı

  

hazır havuz sistemleri site haritası
BEDİR HAVUZCULUK

Alttaki butonlar web sitede şu anda bulunduğunuz sayfanın haritasını gösteren butonlardır.

KIŞLIK HAVUZ BAKIM

         Bakımı Nasıl Yapılır ?

            Kamuya açık havuzlarda yüzenler hijyenik önlemlere mutlaka riayet etmelidirler.Yüzme havuzlarının periyodik bakımları zamanında yapılmalı ve havuz suyu mutlak surette sağlıklı bir ortama kavuşturulmalıdır.

İyi bakılan bir yüzme havuzundaki su deniz suyundan daha temizdir. Ancak pek çok havuzda yeterli bakım sağlanamamaktadır. Kamuya açık havuzlarda yüzenler hijyenik önlemlere mutlaka riayet etmelidirler. Yüzme havuzuna güneş yağı ile girilmemeli ve mutlak surette havuza girmeden önce duş yapılarak iyice temizlenilmeli, ayaklarının dezenfektanlı sudan geçirilmesi temin edilmelidir.

            Yüzme havuzlarının periyodik bakımları zamanında yapılmalı ve havuz suyu mutlak surette sağlıklı bir ortama kavuşturulmalıdır.Çok kullanıcılı büyük yüzme havuzları haftada bir gün yüzenlere kapatılarak dinlendirilmeli ve haftalık bakım yapılmalıdır. Yüzme havuzlarını kullananların bilgilendirileceği özel bilgi panosunda havuzun bakımını üstlenen firma veya kişilerin isimleri, kullanılan kimyasal maddelerin cinsi ve markaları ile benzeri hususlar yer almalıdır. Havuz suyu kışın boşaltılmamalıdır. Kışın havuzların suyu dolu olarak bırakılmalıdır.
Havuza doldurulacak suyun temizliğinin yanı sıra pH değerinin de 7,2 ile 7,6 arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Havuz suyunun sirküle edilmesine başlanıp dezenfeksiyon için şok dozlama yapıldıktan sonra ancak ertesi gün sudaki kimyasal oranı test kiti ile kontrol edilmeli ve değerler normal ise girilmelidir.

              Unutulmamalıdır ki, sağlıklı ve temiz bir havuzda yüzmek ancak doğru ve düzenli bir bakım ile mümkündür.


           KIŞ BAKIMI

·           Kışın açık havuzların dolu tutulması tavsiye edilir. Böylece dış etkenlere karşı havuz yüzeyi ve yapısı daha iyi korunur.             Havuzu toprakta bir kayık gibi düşünürsek toprakta olabilecek yer değişikliklerinden kayık etkilenecektir. Havuzun içindeki su, havuz yüzeylerine yaptığı basınçla bu etkilere karşı direnç sağlar ve betonarmeyi korur.

·           Kışın don olabilen bölgelerde yapılan havuzların iç kaplamalarında veya su emme özelliği çok düşük olan porselen havuz kaplama malzemeleri kullanılmalıdır.

·            Dolu havuz dış etkilere karşı daha duyarlı olacağı gibi, yabancı maddelerin havuz içine düşmesi dolayısıyla havuz kaplamasının             zarar görmesi de söz konusu olamaz. (Ölü yapraklar vb. şeyler havuz kaplama yüzeyinde leke yapabilir)

            Ayrıca havuzun kış boyu bakımının yapılması havuzun sezona hazırlanmasında maddi ve manevi daha az bakım gerektirir.
            Açık yüzme havuzlarında kışın ve ısının "0" °C' nin altına düştüğü zaman oluşacak "don" kaplama malzemelerinin zarar görmelerine neden olabilir. Donun olumsuz etkilerini yok etmek için bazı önlemler almak zorunludur:

             1- Havuz suyu yüzeyinden yaklaşık 30 cm aşağı indirilir.
             2 -Dolu bırakılan havuzlarda ilkbahar temizliğini kolaylaştırıcı önlemler alınmalı yani yosun oluşumu ve kireç çökmelerinin önlenmesi gerekir. Kış koruyucusu, havuz suyunu kış boyunca koruyan, ilkbahar temizliğine kolaylık sağlayan, yosun oluşumunu, kir ve kireç çökmelerini önleyen bir malzemesidir.Havuza ıKşlık bakım kimyasalı  atılmalı  ve tablet klorla desteklenmelidir.
             3- Havuz suyu; havuz dip emişten emilerek sirküle edildikten sonra 10-15 °C ısıtılarak havuza verilir. Sirkülasyon normal işletme koşullarının yaklaşık dörtte biri seviyesinde yapılır.
             4- Yukarıdaki dört önlem alındıktan sonra ek olarak havuz üstü branda veya ısı korumalı branda benzeri malzeme ile kapatılabilir