hazır havuz montajı

  

süs havuz yapımı

  

Yüzme havuz yapımı

  

hazır havuz sistemleri site haritası
BEDİR HAVUZCULUK

Alttaki butonlar web sitede şu anda bulunduğunuz sayfanın haritasını gösteren butonlardır.

NEDEN TUZLU SU KLORİNASYONU

Havuz üstü kaplamalar

Yazlık havuz örtüleri

Kışlık havuz örtüleri

Ozon gazı ile dezenfeksiyon

Tuz ile dezenfeksiyon

Havuz örtüleri

Dezenfeksiyon sistemleri

Ph düzenleyiciler

çöktürücüler

Yosun önleyiciler

dezenfektanlar

KİMYASALLAR

Ctx-dezenfektanlar

Ctx-ph düzenleyiciler

Ctx-çöktürücüler

Ctx-yosun önleyiciler

AVRUPA KİMYASALLAR

Perigard model kaplama

Provence model kaplama

Trapica model kaplama


      

Havuz suyunu en ekonomik ve en sağlıklı şekilde sıhhileştirme metodu olan Tuzlu Su Klorinasyon teknolojisi hızla bütün dünyada en çok kabul gören sıhhileştirme metodu olmaktadır. Yeni havuzların takriben % 95’inde kullanılan bu metot 38 yıldan beri dünyada kabul edilmiş bir teknolojidir. Zodiac, bu teknolojinin lideri olarak kabul edilmektedir ve ürünleri bütün dünyaya ihraç edilmektedir.


Avrupa Birliği’ne üye olmuş komşularımızda, havuzlar tüm dünyada olduğu gibi “Tuzlu su ile otomatik klorlama sistemi” kullanılmaya başlanmış olup alınan olumlu neticelerden dolayı oldukça yaygınlaşmaktadır.  

   

Bu durumda Avrupa Birliği ile müzakerelere başlayan Türkiye’de de havuzların dezenfeksiyonunun kimyasal madde kullanmaksızın “Tuzlu su ile otomatik klorlama sistemi” ile yapılması gerektiği Avrupa Birliği ile başlayan müzakere sürecinde hem gündeme gelecek hem de zorunlu hale getirilecektir.  

   

Ayrıca insan ve çevreye önem verilmeye başlanan Türkiye’de de bu amaçlar için çeşitli sivil toplum örgütleri kurulmuştur ve de kurulmaya devam etmektedir.  

   

O halde şimdi Türkiye’de de klorlu havuzunuzu veya müşterilerinizin havuzunu, sağlıklı ve tazeleyici tuzlu sulu havuza döndürmenin tam zamanıdır.  

   

Ayrıca bu teknoloji diğerlerine nazaran hatırı sayılır kârlar sağlar. Niçin?  

   

Sebepleri aşikârdır.  

   

  DAHA EKONOMİKTİR


* Kullanım işletmesinden tasarruf sağlar.

* İşletme masrafları alternatiflerine göre çok daha düşüktür.

* Çok ucuz olduğu ispat edilmiştir.

 

   

  DAHA GÜVENİLİRDİR

 

* Çevrecilik yönünden potansiyel tehlike yaratan kimyasallardan tasarruf sağlar.

* Kimyasal veya gaz klor depolama ihtiyacı yoktur.

* Kimyasal klorun taşınması veya tehlikeli şekilde kullanılması bahis konusu değildir.

* İlave kimyasal sıhhîleştiriciye ihtiyaç göstermez.

 

   

  DAHA SAĞLIKLIDIR

 

* Tuz doğal, hafif bir antiseptiktir.

* Tenin tahrişini asgariye indirir.

* Klor aminlerde mevcut olan nahoş koku ve tat asgariye indirilmiştir.

* Yüzücülerin gözlerinde artik acıma, sızı olmaz.

* Su gerçekten daha iyi hissedilir.

 

   

  OTOMATİKTİR

 

* Donanımı çalıştırıp istenen klor üretimini ayarladıktan sonra yapacak

bir şey kalmaz.

 

   

  LEKELEME, BOYAMA YOKTUR

 

* İyonize ediciler ve diğer prosesler yoktur.

* Lekelere neden olmaz.

*Asgari bakım.

* Sadece elektrotlar periyodik olarak temizlenir.

 

   

 

YERİNDE HIPOKLORİT ÜRETİMİ NASIL ÇALIŞMAKTADIR

Deniz gibi bir serinlik duygusu yaratır

   

Hipoklorit’in yerinde üretilmesi için üç basit maddenin kullanılması gerekir.

   

SU + TUZ + ELEKTRİK ENERJİSİ

   

Havuz suyunu zararlı bakteri ve yosunlardan korumak ve berrak tutmak için sadece bunlara ihtiyacımız vardır.

   

AUTO CHLOR PROSESI

   

Doğal mutfak tuzunun suda varlığı ile proses başlar. Buna deniz suyunu veya hafifçe tuzlu suyu islemekle ulaşılır.

   

HAFİF TUZLU SUYUN KULLANILMASI

   

"AUTO CHLOR " tuzlu su ile klorlama sistemleri için en yaygın tatbikat şeklidir. Bu aşamada hafif konsantrasyonlu tuzlu su direkt olarak suya ilave edilir. Su kaynağı normal olarak filtre edilmiş musluk suyudur veya uygun nitelikte maden suyudur.

Tuz konsantrasyonu çok azdır: sahada 5.000 ilâ 6.000 ppm. Bu dereceler insan terinin tuzluluğu ve tadına yakındır.

Buna karşılık, deniz suyunun tuz konsantrasyonu bunun yaklaşık 6,5 katı yani takriben 35.000 ppm dir.

   

DENİZ SUYUNUN ELEKTROLİZİ

   

AUTO CHLOR donanımı filtre edilmiş deniz suyu kullanılan havuzlarda direkt olarak kullanılabilir.

Dolayısı ile doğal tuz kaynağının kullanılmasından ötürü çok ekonomik bir sistemdir.

Şayet sadece hafif tuz konsantrasyonları istenirse, deniz suyuna pompalarla veya elle işletilen valflerle musluk suyu karıştırılır.

   

TATBİKAT SAHALARI

Deniz gibi bir serinlik duygusu yaratır

   

Tuzlu su ile klorlama modellerinin su sıhhileştirme sahasında birçok tatbikatı vardır.

Tesis genel olarak aşağıdaki işlemlerde kullanılmaktadır.

   

* Su özelliklerinde

* Sakin göllerde

* Kanalizasyon suyu tatbikatında

* Soğutma kulelerinde

* Tatil havuzlarında

* Belediye havuzlarında

* Terapi sularında (kaplıca)

* Deniz motorları / ısı eşanjörlerinin sıhhileştirilmesinde

   

SİSTEM İLE İLGİLİ AKLA GELEN BAZI SORULAR

Deniz gibi bir serinlik duygusu yaratır

   

TUZ EKSİLİRMİ?

   

Esas itibariyle hayır.

Reaksiyonlar bir yeniden kullanma prosesini teşkil eder.

Elektrolize maruz kalan sudaki tuz(NaCl) bakteri, yosun ve suda bulunan diğer organizmalara karşı reaksiyona giren sodyum hipoklorite dönüşür.

Bu organizmaları öldürürken, tuz kimyasal olarak kendi iyonik durumu olan ve tekrar edilecek prosese gerekli Na(+) ve Cl(-) 'a dönüşür.

Su filtreden geçerken ve haddinden fazla yağış halinde taşma borularından boşalırken bir miktar tuz kaybeder.

Bu sebeplerden dolayı tuzluluk seviyesinin periyodik olarak kontrolü ve istenen düzeye getirilmesi gerekmektedir.

Genellikle aylık kontroller tavsiye edilir.

   

TUZ ÇÜRÜTÜCÜ MÜDÜR?

   

5.000 - 6.000 ppm konsantrasyonlarında tuz ihtiva eden su çok hafif çürütücüdür.

Ancak kurallara uygun olarak klorlama yapılmış havuz suyu da bu derecede çürütücüdür.

Oysa tuzlu suyun hiç bir zararlı etkisi olmamasına karşın, kimyasal klordaki kirlilikler havuz yüzeylerine zarar verebilir.

İleri gelen markalardaki filtre ve pompalar hafif tuzlu sudan müteessir olmaz ve buna dair garantiler altında satılır.

Halihazırdaki herhangi bir su işleme sisteminde olduğu gibi PVC ve benzeri aşınmaya dayanıklı modern maddelerden imal edilmiş borulardan oluşan şebekeler kullanılmalıdır. Deniz suyu esasen yüksek tuzluluk derecesindedir ve şayet bu su kullanılacaksa çürüme olayına karşı geleneksel hususi tedbirlerin alınması gerekmektedir.

   

"ZODIAC TUZ KLORİNASYONU"NUN pH TESİRİ?

   

Uygulama yapılacak havuz tesisin vinil astarlı liner veya fiberglas/tutkal doldurmalı ve betonarme havuz yüzeylerinde olduğu gibi nispeten sabit pH'li hipoklorit üretmektedir. Düşük düzeyde muhafaza edilmesi için şayet lazımsa su pH'inin ayar edilmesini gerektirir ki vinil astarlı liner veya fiberglas/tutkal doldurmalı ve betonarme havuz yüzeylerindeki durum böyledir.

Ancak bir zaman sonra sudaki pH'in çoğalma eğilimi mevcuttur(alkaline dönüşme).

Dolayısı ile bu ve buna benzer pH değişikliğine sebep olan su yüzeyi ve su kalitesi gibi faktörlerle savaşmak için pH kontrollerinin yerine getirilmesi tavsiye edilir.

pH'in 7,2 - 7,8 yelpazesinde tutulması gerekir.

   

HAVUZ STABİLİZATÖRÜ

   

Geleneksel havuz klorlamalarında olduğu gibi tasarruf amacı ile izosiyanürik asit'in suya katılmasını tavsiye ederiz. Bu şekilde genellikle güneş ışığı(UV) radyasyonundan dolayı kaybedilen sıhhileştirici suda "kilitlenir".

   

HAVUZ SUYUNUN KLOR İHTİYACINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Deniz gibi bir serinlik duygusu yaratır

   

Bunun için yüzmek için kullanılan suyun gereken klor ihtiyacı aşağıda belirtilen faktörler dikkate alınarak belirlenmelidir.

   

* Havuz hacmi : Havuz hacmi büyüdükçe doğal olarak klor ihtiyacı artar.

   

* Yüzücü sayısı : Havuzda yüzecek insan sayısı artıkça klor ihtiyacı artar. Ticari havuzlarda genellikle klor ihtiyacını havuzun büyüklüğü değil yüzücü sayısı belirler. “Tuzlu su ile otomatik klorlama sistemi” nde kademeli bir şalter vasıtası ile dezenfeksiyon derecesi ayarlanır. Zira mevcut gösterge cihazı üretilen klor miktarını gösterir.

   

* Havuz tipi : Havuz çeperlerinin kaplanmalarının (cam elyaf / plastik, beton sıvalı, parlak çakıl taşlı), yine havuzun açık veya kapalı havuz olmasının klor ihtiyacı üzerinde bir etkisi vardır. Kaba yüzeyli havuzlar genelde düzgün yüzeyli havuzlara oranla daha çok, bina içindeki havuzlarda (kapalı) aynı derecede bina dışındaki (açık) havuzlara oranla daha az klor kullanacaklardır. Bu küçük bir farktır.

   

*

Havuz özellikleri : Fıskiyeler, şelaleler, sudaki kayalar, gölgelikler ve diğer aksesuarlar klor ihtiyacını artıracaktır.

Gölgelikli havuzların klor ihtiyacı ise daha az olacaktır.

   

*

Suyun temperature : Havuz suyunun ısısı yükseldikçe klor ihtiyacı artar. Isıtılmış kapalı havuzlar genelde brom ile çalıştırılırlar.

Çünkü klor ısıtılmış havuzlarda daha çok dayanır.

   

*

Kimyasal denge : Bu çok geniş bir konudur. Dengeli suyu elde etmenin birçok yolu vardır. Klorun etkisi pH ile belirlenir.

pH seviyesi 7,2 – 7,6 arasında olmalıdır. Eğer havuzunuzun pH'i 7,6 dan yüksek ise klorun etkisi büyük oranda azalacaktır.

ph’in aşırı azalıp çoğalmasını toplam alkalilik yönetir. “Tuzlu su ile otomatik klorlama sistemi” bulunan havuzlarda herhangi bir kalsiyum ürününü havuza ilave etmeyin. Bu Cell’i hemen pul pul yapacaktır ki bu da Cell’in sık sık temizlenmesini gerektirir.

   

*

Işık yoğunluğu : Güneş ışığındaki UV klorun daha çabuk parçalanmasını sağlar.

Bu işlemi yavaşlatmak için havuz stabilizatörü (genellikle siyanürik asit) eklenir.

Yoğun güneş ışığı olan alanlardaki yüzme havuzlarında klor ihtiyacı daha fazla olacaktır.

   

* Çevre : Havuza giren bütün pisliğin bir klor ihtiyacı olacaktır. Bu yaprakları, polenleri, tozu, kumu ve hava kirliliğini içerir.

   

* Filtre çalıştırma saatleri: Havuzlar 24 saat boyunca pislenirler. Eğer filtre bu zamanın ufak bir bölümünde çalışırsa o zaman klor ihtiyacı daha yüksek olacaktır. Unutmayın havuzunuzu temiz tutan şey sizin filtrenizdir. Klor sadece biyolojik olarak havuz suyunu güvenli tutar.

   

Netice olarak:

   

* İhtiyacınız olacak klor’un hesaplanması bakteri yükü, çevre şartları, suyun kalitesi ve filtrenin çalışma süreleri dahil birçok faktöre göre değişmekte olup “Tuzlu su ile otomatik klorlama sistemi” 8-16-24 saat çalıştırılması ile havuzda üretilir.

   

* “Tuzlu su ile otomatik klorlama sistemi” ne önceden girilen parametreler üzerinden tam otomatik olarak kumanda edilebilecek bir ölçme ve ayarlama tertibatı ile birleştirilebilir.

   

*

Normal bir havuz klor’unun 30,7 gramının sterlize gücü bu sistemin 20 gramına eşittir ve

maliyeti ise yaklaşık normal havuz klorunun %10’una eşittir.

   

* Yani “Tuzlu su ile otomatik klorlama sistemi” ile bir havuzun bakteri ve yosuna karşı dezenfeksiyonu neredeyse sıfır maliyetle yapılırken havuz suyunun daima berrak kalması, havuzunuzun klor seviyesinin alt ve üst sınırlarının kontrolü de temin edilmiş olur.

   

* Filtre cihazının çalışma süresine bağlı olarak “Tuzlu su ile otomatik klorlama sistemi” çalışabildiğinden havuzun dezenfeksiyonu otomatik sağlanmış olur.

   

* Özel sağlık bakış açısı yanında ekolojik ve ekonomik olarak yüzme havuzu dezenfeksiyonu için en mantıklı yöntemdir.

   

* Basit ve güvenilir olan “Tuzlu su ile otomatik klorlama sistemi” havuzunuz için gerekli hipokloridi tekrar tekrar para vermek yerine onu hemen hemen bedavaya üretmenizi sağlar.

   

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN AVANTAJLARI

Deniz gibi bir serinlik duygusu yaratır

   

Sistemin insan sağlığı için avantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

   

* Genelde yüzme havuzlarındaki su dezenfeksiyon için kullanılan kimyasal maddelerden dolayı cilt üzerindeki mevcut tuzu giderir ve cilt kurur. Oysa “Tuzlu su ile otomatik klorlama sistemi” ile dezenfekte edilen havuz kullanıcılarının ciltlerindeki doğal tuz muhtevası muhafaza edilmektedir.

   

* Tuzlu su ihtiyaç fazlası suyu bedenden çekerek osmotik olarak tesir etmesi neticesinde insan kendini tuzlu su veya deniz banyosundan sonra tatlı suda yapılan banyoya kıyasla daha ferahlamış hisseder, deri yumuşak ve ince gözenekli olur.

   

* Hafif tuzlu su çözeltisi antiseptik olup cilt için makbul bir ferahlatıcıdır. Muhtelif sağlık dergilerinde banyo suyuna ilave edilen kaya tuzunun ferahlatıcı tesirinin olduğu belirtilmekte, tuzlu suyun yüzde çıkan cerahatli sivilceler, sedef hastalığı ve cilt sorunlarındaki diğer dermatolojik tesirleri de bilinmektedir.

   

* Havuzda yüzerken hissedilen klor kokusu büyük ölçüde önlenirken nefes darlığı veya alerjik sorunları olan insanlara yüzmeyi hoş kılmaktadır.

   

* Tuzun yüzme havuzundan bağımsız olarak nezle, mukoza zari iltihabi durumunda da ağız ve yutak bölümünde özellikle lokal tesir gösterdiği keza mide ve bağırsak zarına tesir ederek asit üretiminin düzgünleştirilmesine, ifrazat artmasına yol açtığı da bilinmektedir.

   

* Yine tuzlu su tiroid bezi ve erbezi faaliyetlerini teşvik ederek bütün metabolizmaya tesir eder.

   

* Klor müstahzarları ve su yosunu önleyici kimyasal maddeler katılmış yüzme havuzu suyu gibi ağızda yavan bir tesir bırakmıyor.

   

* Havuzdan faydalanan insanların kullanmış oldukları eşyalar (mayo,havlu v.b) ile havuz çevresinde bulunan eşyalar ve bitki örtüsü de klor gazının korozif etkisinden korunmuş olurlar.

   

HAVUZ SAHİPLERİ VE ÇEVRE İÇİN AVANTAJLARI

Deniz gibi bir serinlik duygusu yaratır

   

Sistemin havuz sahipleri ve çevre için avantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

   

  Havuzlarda başlangıçta havuzun kaç kişi tarafından kullanılacağı kesin bilinmediğinden havuz hacmine göre suya dezenfeksiyon için ilave edilen hipokloridin sadece % 8'i veya azami % 15'i dezenfeksiyon için yeterli olup ilave edilen toplam klor miktarının kalanı yüzme havuzu suyunu ağırlaştırırken su sertliğini ve pH degerini de arttırır ki bununda daha sonra asit ilavesiyle düşürülmesi gerekir.

   

  Havuzlar kullanılmadıkları zamanlarda dezenfekte edilmeleri gerektiğinden boş zamanlar için havuzların dezenfeksiyonu için dışarıdan klor konması ekstra bir maliyet getirmektedir. Oysa “Tuzlu su ile otomatik klorlama sistemi” ile havuzunuzun dezenfeksiyonu için;

• Havuzunuz bir kere tuzlanacak,

• Takacağınız cihaz ile takribi 10-20 Voltluk bir akımla havuzunuzun dezenfeksiyonu sürekli sağlanacaktır.

   

  Su yosunu oluşumu sürekli dezenfeksiyon sayesinde önleniyor, yüzme havuzu suyu her zaman sıhhi taleplere uygun şekilde kalıyor.

   

  

Bir kere havuz suyuna ilave edilecek tuz muhafaza edilmiş olur.

Sadece filtreyi geri yıkama esnasında eksilen, havuza giren çıkanlardan dolayı eksilen havuz suyuna ilave edilmesi gereken suyun ihtiyacı kadar tuz ilavesi ile sisteminiz istenilen şekilde çalışacaktır.

   

  Yani havuz suyunun kimyevi maddeler ile yüklenmesini önemli derecede azaltarak hafif tuz muhtevası sayesinde su gerekli kıvamını kazanır.

   

  Ayrıca, imkanlarınız havuzunuzu deniz suyu ile doldurmaya müsait ise ; Havuzda elektroliz neticesinde üretilen hipoklorid dezenfeksiyon işlemini tamamladıktan sonra yine elektroliz neticesinde oluşan sodyum hidroksitle reaksiyona girerek tekrar tuzlu suya dönüştüğünden kullanılan deniz suyunun tekrar denize verilmesi problem yaratmaz.

   

  

Kapalı yüzme havuzlarının (müstakil veya otellerin içinde bulunan) dezenfeksiyonu için havuzlara ilave edilen hipokloridin havuza ilavesi sırasında ve havuzun kullanımı sırasında buharlaşması neticesinde kapalı tesisin içindeki havada bulunan klor gazının müşteriler ve de özellikle havuz bakımı ile ilgili olan veya cankurtaran olarak çalışan insanların gözlerini, burunlarını ve boğazlarını tahriş ettiği bilim adamları tarafından saptandı.

Sebebinin ise kullanılan klor ile insan teri ve idrarının (her ne kadar olmaması isteniyorsa da) arasındaki reaksiyon olduğu belirtilmiştir.

   

  Yine kapalı havuzlardaki klor buharları tesis içindeki birçok eşyanın korozyona uğramasını sağladığından tesise ekstra bir maliyet getirmektedir.

   

  Tehlikeli ve zehirli madde depolaması olan kimyevi madde satın alma durumu ortadan kalkıyor. Çünkü büyük kimyevi madde üreten tesislerde tehlikeli ve çevre kirletici işlemlerle üretilen klor ürünleri yerine tabiat ürünü olan ve en uygun fiyata sahip tuz veya deniz kenarında olan tesislerde deniz suyu kullanılmaktadır.

   

Havuzda klor artığı olmayacak

   

Bunun birçok sebebi vardır. Bir havuz klorlandığında ilave edilen klor önce kirleticileri okside edecek daha sonra oluşabilecek kirleticiler içinde klor artik seviyesi elde edilecek miktarda olmalıdır.